Fem Små Hus integritetspolicy

Personuppgifter

Fem Små Hus ingår i restaurangkoncernen The Public Group AB (org. nr. 556976-4854).
The Public Group är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Undrar du hur vi hanterar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via email på info@thepublic.se

Vi samlar in olika personuppgifter beroende på om du bokar bord eller hotellrum eller betalar med faktura. Personuppgifter sparas också när du köper presentkort, besöker någon av våra hemsidor, anmäler dig till nyhetsbrev eller deltar på något av våra event

Personuppgifter vi samlar in

  • Namn
  • Kontaktuppgifter, e-postadress, adress och telefonnummer
  • IP-adress
  • Korrespondens med oss
  • Om du besvarar enkätutskick sparar vi ditt svar.
  • Användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)

Skäl att spara personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål med syftet att ge relevant information och optimera ditt besök hos oss. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer ändamål för personuppgiftsbehandling:

Bokningar: När du gör en bokning på någon av restaurangerna som ingår 
The Public Group kommer vi att lagra dina uppgifter. Detsamma gäller om du bokar rum på vårt hotell. Uppgifterna behövs för att du ska kunna göra en bokning hos oss. När gästen bokar ett bord ingår parterna ett avtal vilket berättigar behandling av personuppgifter för administration och statistik.

Marknadsföring, t.ex. genom nyhetsbrev, marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla info@thepublic.se. Du kan alltid avregistrera dig från våra utskick.

Beställningar online eller i någon av våra restauranger eller hotell. Behandling av dina personuppgifter sker med stöd av avtal för att kunna slutföra en beställning online eller på plats.

Vid betalningar: För att hantera betalningar via faktura lagrar vi personuppgifter som fakturanummer, namn, e-postadress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe och beställningsunderlag.

När du deltar på något av våra event: Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse att administrera och följa upp våra event samt att ge information som du behöver känna till inför och efter ditt deltagande.

Förbättra oss: Ta fram statistik över beställningar, webbplatsanvändning samt skicka ut enkätundersökningar i syfte att förbättra våra tjänster och vår produkt.

Trygg hantering av personuppgifter

Du kan vara trygg med att vi inte delar dina uppgifter med andra i de fall vi inte måste på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Uppgifter som hanteras av tjänsteleverantör, användas endast för att kunna tillhandahålla tjänster till våra gäster.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

Insyn

Vi är skyldiga att ge dig insyn hur vi behandlat dina personuppgifter om du så begär. Om vi får en begäran om insyn måste vi först säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort. Vi kommer inte spara dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lag.

Vi använder inte dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett tidigare lämnat samtycke.

Är du inte nöjd

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt ber vi dig kontakta oss så ska vi givetvis rätta till det. Du har även rätt att framställa klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för data och personuppgiftsbehandling.
Om du vill veta mer hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill att vi tar bort dessa från vårt register ber vi dig kontakta oss på info@thepublic.se